Itero deformatiemonitoring

Itero is een systeem voor het automatisch uitvoeren van deformatiemetingen. De software zorgt ervoor dat de deformatiemeting op een vast interval of tijdstip wordt uitgevoerd, zonder dat er personeel op locatie hoeft te blijven. Dankzij het snelle configuratieproces is Itero ook zeer geschikt voor kortdurende monitoring, waar nu vaak een bemande meting wordt gebruikt. De verwerking van de metingen gebeurt op de cloud en de meetresultaten zijn direct voor alle betrokken partijen inzichtelijk met een persoonlijke inlogcode. De metingen worden per prisma in grafiek- of tabelvorm weergegeven. Aanvullende gegevens zoals de stand van de compensator en de temperatuur worden ook getoond.


Voordelen

Voeding via netstroom, batterij of zonnepaneel

Permanente opstellingen vereisen een permanente stroombron, waar kortdurende projecten juist snel opgezet moeten kunnen worden. Itero is beschikbaar in netstroom- en batterijvariant. Zonnepanelen kunnen ingezet worden om de batterij opgeladen te houden bij langlopende projecten waar geen netstroom beschikbaar is.

Automatische atmosferische correcties

De afstandsmeter van een total station behoeft een correctie voor de temperatuur, luchtdruk en -vochtigheid voor het behalen van de beste prestaties. Deze correctie wordt ook wel de ppm-correctie genoemd. Itero regelt deze correctie direct op het total station aan de hand van de huidige weersomstandigheden. Zo is de meting altijd zo nauwkeurig mogelijk, en is er geen extra meteostation op locatie nodig. De huidige ppm-waarde wordt samen met de ruwe meetdata opgeslagen.

Lokale coördinaten of inpassing in RD

Als enkele prisma's binnen het project in RD bekend zijn, is het mogelijk de meting hierop in te passen. Alle prisma's zullen dan in RD berekend worden. Tevens is het mogelijk om een lokaal coördinatenstelsel te gebruiken. Er zijn dan geen bekende prismacoördinaten nodig, en het assenstelsel kan arbitrair gedefinieerd worden.


3D-weergave prisma's en vectoren

De weergave kan worden bewogen door te scrollen en te slepen met de muis. Tevens is er een platte 2d-weergave van het boven- of zijaanzicht van de prisma's beschikbaar.

dx:
dy:
dz:
dtotaal:

Alarmering via email of sms

Overschrijdingen groter dan een grenswaarde worden direct bij alle betrokken personen gemeld via sms of email.

Ondersteuning voor alle Leica total stations en prismatypes

Itero werkt met alle total stations van Leica. Er is geen software nodig op het apparaat. Zo kunt u direct met uw toestel aan de slag. Alle standaard prismatypes en -constantes worden ondersteund. Als u prisma's van een ander merk of type gebruikt, kunt u deze zelf definiëren.

Integratie via API en export

De coördinaten van de prisma's per herhalingsmeting en de ruwe meetdata worden via een API beschikbaar gesteld. Zo kunt u uw eigen platform gebruiken om de meetwaarden aan de opdrachtgever te presenteren. Ook is het mogelijk om de gegevens te exporteren naar een csv-bestand.

Geen project- en prismalimiet

Er zijn geen limieten verbonden aan het gebruik van Itero. U kunt onbeperkt projecten en gebruikers toevoegen. Binnen projecten geldt geen prismalimiet.

Geen simkaart of fixed ip nodig

Itero is direct klaar voor gebruik. Er zijn geen aanvullende kosten voor het dataverbruik of een fixed ip.

Geen software op het total station nodig

De communicatie van Itero met het total station verloopt via de kabel. Er is op het toestel geen aanvullende software nodig. Itero herstart het toestel in geval van stroomonderbreking of storing automatisch.

Geen software op laptop of pc nodig

Het configureren en inzien van een project gebeurt via de website. Projecten kunnen in het veld aangemaakt worden op een mobiele telefoon of tablet. Op kantoor worden de resultaten ingezien zonder dat er software geïnstalleerd hoeft te worden.


Demonstratie

Onderstaande video toont hoe een deformatiemonitoring met Itero binnen enkele minuten geconfigureerd en gestart kan worden. Herhalingsmetingen starten vervolgens op het ingestelde interval. Te allen tijde kan de volgende herhalingsmeting ook handmatig gestart worden.


Meer informatie?

Wilt u meer weten over de automatische, continue monitoring met Itero? Wij komen het systeem demonstreren en toelichten bij u op locatie.