Realtime verzakkingen monitoren

Demonstratie bekijken

Nauwkeurige monitoring

Inclinatus is een meetsysteem om kleine veranderingen in de stand van een gebouw of object te meten. Deze monitoring gebeurt continu, en wordt direct in grafiekvorm weergegeven. Op deze manier kunnen gebouwen bij bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden of funderingsproblematiek in realtime in de gaten gehouden worden, zonder tussenkomst of aanwezigheid van personeel. De helling van het gebouw wordt in twee assen gemeten met een nauwkeurigheid van 0.001 millimeter per meter. Bij deze nauwkeurigheid wordt meteen duidelijk of er sprake is van verzakking of andere deformatie.


Realtime inzicht

  • 24/7 toegang tot alle gegevens
  • Geen software nodig
  • Exporteren (csv) mogelijk
  • Beschikbaar op computer, tablet en mobiele telefoon

Alle meetgegevens worden realtime in een grafiek weergegeven. Tevens zijn de meest recente metingen in een tabel geplaatst, waardoor de waardes precies kunnen worden afgelezen. In de grafiek kan direct gezien worden op welke dagen en op welke uren het object afwijkend beweegt. Met een interval van 60 seconden tussen twee meetwaarden is meteen inzichtelijk wanneer beweging plaatsvond. Hierboven is een deel van de grafiek afgebeeld van een inclinatiemeting in Nieuw-Lekkerland. Voor een voorbeeld van een lopende inclinatiemeting kunt u hier klikken. Een beschrijving van de gebruikersinterface kunt u hier lezen.


Automatische waarschuwing

  • Melding bij overschrijden grenswaardes
  • Direct bericht in email- of smsvorm

Tijdens een monitoring is het van belang zo snel mogelijk op de hoogte te zijn van afwijkende metingen, die een indicatie kunnen zijn van verzakking. Bij overschrijding van vooraf ingestelde grenswaarden wordt meteen een email of sms verstuurd naar de verantwoordelijke persoon van het project. Waarschuwingen worden dagelijks herhaald zolang de condities van de waarschuwing nog gelden. Deze condities kunnen uiteraard te allen tijde aangepast worden.


Dataportaal

  • Sensoroverzicht op kaart
  • Weergeven van omgevingsfactoren
  • FTP-push van gegevens

In het dataportaal wordt per project een overzicht op kaart weergegeven. Hier wordt direct duidelijk waar de sensors geplaatst zijn. Ook is het mogelijk gegevens van andere publieke databronnen toe te voegen aan de grafiek. Zo kan bijvoorbeeld de invloed van de omgevingstemperatuur of luchtvochtigheid op de stand van een gebouw beoordeeld worden. Verder is het mogelijk om alle gegevens automatisch via FTP of email op uw eigen server te ontvangen.


Meer informatie?

  • Vrijblijvende demonstratie op locatie